پنج شنبه, 05 خرداد 1401

آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان با حضور دکتر مرادی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی ،دکتر ناطق گلستان معاون هماهنگی استان و دکتر خاکسار معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و همچنین امام جمعه و فرماندار شهرستان فریمان برگزار شد .

دراین مراسم دکتر عابد حسینی بعنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان معرفی و از زحمات دکتر علیشاهی در مدت تصدی این سمت تقدیر شد .

دبیرخانه راهبری سند تحول و تعالی استان

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان سما

باشگاه پژوهشگران جوان

مرکز سنجش و پذیرش Azmoon.org

مرکز سنجش و پذیرش Azmoon.net

مرکز آموزش زبان دانشگاه آزاد اسلامی

طراحي شده توسط اداره فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد