دوشنبه, 04 بهمن 1400

نماینده ریاست عالی دانشگاه در هیات نظارت بر تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، از واحد سبزوار بازدید کرد.یاسر آرین نژاد در این بازدید ضمن حضور در شورای فرهنگی این دانشگاه ، با نمایندگان تشکل های اسلامی دانشجویان نیز دیدار و گفتگو کرد.


دبیرخانه تدوین و پایش سند استان

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان سما

باشگاه پژوهشگران جوان

مرکز سنجش و پذیرش Azmoon.org

مرکز سنجش و پذیرش Azmoon.net

مرکز آموزش زبان دانشگاه آزاد اسلامی

طراحي شده توسط اداره فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد