دوشنبه, 04 بهمن 1400
 بازدید دکتر ناطق گلستان معاون هماهنگی و رییس دبیرخانه هیات امنای استان و هیات همراه 
از واحد سبزوار و جلسه با اعضای هیات رییسه و نماینده کارکنان و هیات علمی

photo 2021 02 07 20 58 53 3

 

دبیرخانه تدوین و پایش سند استان

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان سما

باشگاه پژوهشگران جوان

مرکز سنجش و پذیرش Azmoon.org

مرکز سنجش و پذیرش Azmoon.net

مرکز آموزش زبان دانشگاه آزاد اسلامی

طراحي شده توسط اداره فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد