پنج شنبه, 05 خرداد 1401

بازدید دکتر مرادی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد از امکانات و توانمندیهای واحد نیشابور. در این سفر دکتر ناطق معاون هماهنگی و رئیس دبیرخانه هیات امنای استان و دکتر اکبری معاون سما دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دکتر مرادی را همراه کردند.دبیرخانه راهبری سند تحول و تعالی استان

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان سما

باشگاه پژوهشگران جوان

مرکز سنجش و پذیرش Azmoon.org

مرکز سنجش و پذیرش Azmoon.net

مرکز آموزش زبان دانشگاه آزاد اسلامی

طراحي شده توسط اداره فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد